Budsjett og handlingsprogram i ny drakt

I år kan du lese Bamble kommune sitt budsjett 2018 og handlingsprogram for perioden 2018-2021 på nett

Dette lanserte rådmann Tore Marthinsen da han presenterte sitt forslag til budsjett og handlingsprogram for kommunestyret tirsdag 02.11.17 på Halen gård. Nettversjon av budsjettdokumentene

Nettversjonen av årets budsjettdokumenter vil gi en helt ny leseropplevelse. Nå kan kommunens innbyggere, politikere og andre interesserte blant annet klikke på interaktive grafer og tabeller for å grave seg ned i budsjettets tallgrunnlag, se kommunens hovedtall i en forenklet visuell fremstilling, eller bruke søkefeltet for å komme raskt frem til områdene man er interessert i. Denne publiseringen er en del av Bambles fokus på digitalisering og utnyttelse av ny teknologi.

I årets budsjettprosess har kommunen brukt styringssystemet Framsikt. Framsikt er et nettbasert verktøy for styring, rapportering og analyse, som skal brukes i kommunens styringsprosesser. Bamble er med i et pilotprosjekt for å utvikle systemet, og det har til nå har vært brukt i årsmelding for 2016, utfordringsnotat 2018-2021, samt årets budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021.

Klikk her for å lese budsjettdokumentene på nett!


Du kan også Klikke her hvis du vil lese dokumentet på papir  og Klikke her  hvis du vil se rådmannens presentasjon av budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-20201

Sist oppdatert: 05. mars 2018