Delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Bamble kommune

Bamble kommune har startet opp arbeidet med forslag til lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri

Brannsjef Morten Meen GallefosBamble kommune har startet opp arbeidet med forslag til lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri. Innføring av lokal forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Bamble kommune vil redusere faren for områdebrann samt bidra til bevaring av den verneverdige tette trehusbebyggelsen. Dette er også i tråd med den nasjonale satsingen fra brann- og vernemyndigheter. Områdene som man primært vil vurdere er Langesund og Stathelle inkludert Croftholmen. Forbudet innebærer i praksis at all bruk av fyrverkeri er forbudt innenfor definerte områder - alt fra det minste til det største fyrverkeriet. Et totalforbud vil være både enklere og tryggere å forholde seg til for beboerne, og lettere å følge opp for politiet. Selv mindre fyrverkeri kan forårsake stor skade. I enkelte tilfeller er det bare en uheldig gnist som skal til for å forårsake brann.

Spørsmål rettes til Morten Meen Gallefos / 970 58 614.