Fastlegesituasjonen i Bamble

Virksomhetsleder Sissel Ørvik ved legevakta orienterer om fastlegesituasjonen.

LegevaktaLangesund legesenter
Halvor Gjestland har permisjon for å gjennomføre sykehusåret sitt t.o.m 27.08.18. Hilde Salen vikarierer for han i perioden.

Bamble legesenter
Steinar Graff skal ha pappapermisjon fra kontoret i perioden 01.01.18 t.o.m 31.05.18. Erik Bjørkly vikarierer for han i perioden. Legesenteret er på plass i nye lokaler i Skjærgårdshallen.

Stathelle legesenter
Fredrik Fareid har overtatt hjemmelen til Øystein Vik fra 01.10.17. Øystein Vik fortsetter som vikar i 40% stilling. Luqman Chaudhari har permisjon i 75% av sin hjemmel for å gjennomføre sykehusåret sitt i perioden 01.11.17 t.o.m 31.10.18. Han vil i denne perioden jobbe to kvelder i uka for å ivareta sine listepasienter. Pasienter på Chaudhari’s liste som har behov for legekonsultasjon ut over dette, vil ivaretas av øvrige leger på Stathelle legesenter.

Sist oppdatert: 05. mars 2018