Oppdatering: Fjellsikring/sprenging på Langesundtangen

Fylkesmannen vil gjennomføre fjellsikring/sprenging på vestsiden av Langesundtangen fredag 21. april

FjellsikringOppdatering på saken:

Etter en hyggelig telefon fra Fylkesmannen, fikk Bamble kommune vite at fjellsikringen og sprengingen på Langesundtangen gikk som planlagt. Det ble avfyrt en eksplosiv salve kl. 09.30 i morges (fredag 21. april) og det planlagte raset gikk ut i vannet. Sprenging i området er nå avsluttet, og det gjenstår kun noe mindre fjellrensk som antas å bli ferdigstilt i løpet av dagen.

Bamble kommune, sammen med Fylkesmannen oppfordrer mennesker som går kyststien om å følge de midlertidige anvisningene som er skiltet. Dette gjelder to stier nær rasområdet som er sperret av med plastbånd. Mer permanente sperringer og skilting om rasfare kommer etter hvert.

Bamble kommune takker innbyggerne for deres forståelse og tålmodighet rundt dette. Samtidig takker kommunen Fylkesmannens mannskap for jobben som ble gjort.

Tidligere sak:
Tidspunktet for fjellsikringen/sprengingen er fredag 21. april 2017 mellom kl. 07.00 og 12.00.

Tiltaket gjennomføres for å redusere risikoen for framtidige, ukontrollerte ras i området. Sikringssone vil bli merket med sperrebånd under gjennomføringen, og det vil bli utplassert vakter i terrenget og i båter nedenfor tiltaksområdet. Vi ber publikum om å holde god avstand fra tiltaksområdet i det aktuelle tidsrommet.

Kartvedlegg: Kart som viser tiltaksområdet. Fylkesmannen i Telemark.

Bildevedlegg. Tiltaksområdet ligger i den bratte, vestvendte siden av Langesundstangen. (Bilde: Mapaid AS)

Mer info/kontaktinfo: Trond Eirik Silsand, tlf 35586173 / 40034649

 

Fjellsikring 2