Flotte resultater for lærlinger i Bamble kommune!

Ti lærlinger har gått opp til fagprøve hittil i år, og alle har bestått

Magnus Hegna, anleggsmaskinførerFire av disse fikk karakteren "meget godt bestått", som er den beste karakteren som er mulig å oppnå på en fagprøve.

De fleste som har avlagt fagprøve innenfor helsearbeiderfaget, men vi har også to stykker innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg har vi hatt en lærling i anleggsmaskinførerfaget, noe vi ikke har så ofte. Dette sier noe om den store bredden i kommunens tjenester, og de gode resultatene er også et resultat av mange flinke instruktører og faglige ledere som gjør en god jobb med opplæring av hver enkelt lærling. 

På bildet til h.: Magnus Hegna, anleggsmaskinfører

Tekst: Heidi Solstad Glittum

Sist oppdatert: 05. mars 2018