Forprosjekt nytt Kystkultursenter har konkludert

Forprosjektet for nytt kystkultursenter på Smietangen i Langesund har konkludert med at det bør videreføres...

Kystkultursenter...arbeid med å etablere Horisont senter for kystkultur. Anbefalingen er at Bamble kommune, sammen med samarbeidspartnere, etablerer et AS som kan drifte senteret. Målet er å etablere en fast og profesjonell kunnskapsbasert primærattraksjon i Langesund, som kan tiltrekke seg 10000 gjester årlig. Dette skal blant annet skje ved å utnytte trafikken fra kontinentet bedre.

Horisont blir Bamble kommunes nye museale formidlingsarena, og arbeidet er gjennomført i samarbeid med Telemark Museum og Gea Norvegica Geopark. Senteret skal være en ressurs i reiselivssammenheng, for Bamble kommune og Telemark fylke. I tillegg skal senteret spille på lokale ressurser, både frivillige, næring og reiseliv. Resultatet av forprosjektet kan leses her, og vurderingene som er gjort om bygget kan leses her.

Sammendrag Horisont senter for kystkultur

Bygg konseptvalg

 

Oversiktsbilde Smietangen

Sist oppdatert: 05. mars 2018