Framlegging av budsjettet

2. november 2017 kl. 1500- 16-30 gjennomgang av budsjettet på Halen gård

Kommunestyrerepresentanter, råd, utvalg, tillitsvalgte og andre interesserte inviteres til en gjennomgang av budsjettet.

Sist oppdatert: 18. juni 2019