Gledelige læringsresultater i Bambleskolen

Bambleskolens flotte utvikling fortsetter, også resultatmessig.

skolesjef Trond GausnesDenne uken ble grunnskolepoengene offentliggjort, og snittet for elevene som gikk ut av 10. klasse våren 2017 endte på 40,9. Dette er en økning på 1,5 poeng fra fjoråret og hele 3,2 poeng bedre enn for skoleåret 2012/13. Et av målene til  Enhet for skole og barnehage er å ha læringsresultater som ligger høyere enn landsgjennomsnittet.  Landsgjennomsnittet er i dag 41,4 poeng, og Bambleskolen ligger nå kun 0,5 poeng bak dette snittet. Snittet for Telemark er 40,7 poeng, og Bamble har nå en grunnskolescore som ligger 0,2 poeng høyere enn dette.
Grunnskolepoeng regnes ut på følgende måte: Alle standpunktkarakterer og eksamenskarakterer på vitnemålet legges sammen og deles på antallet karakterer, deretter ganges summen med 10. Enkelt sagt så har våre elever som gikk ut fra 10. klasse i vår et karaktersnitt på nesten 4,1.
                                                                                                                                                                                                                                      

 Grunnskolepoeng gjennomsnitt

Vedrørende regning og matematikk. Noe av det mest gledelige for skoleåret 2016/17 er oppsvinget i faget matematikk for våre avgangselever, og da spesielt på skriftlig eksamen. Her regnet 10. klasseelevene seg opp fra 2,6 i snitt i fjor, til 3,3 i år. Dette er et utrolig gledelig hopp.

Tegnforklaring

 Matematikk skriftlig eksamen

  

Så til det store spørsmålet – hva skyldes denne flotte utviklingen? Først og fremst er det betryggende å se at de forskjellige karakterkurvene stiger over tid. Da er det stor grunn til å konkludere med at dette ikke er et engangstilfelle. Bambleskolens positive utvikling handler om flere ting, men de siste årene har skoleutvikling vært satt høyt på agendaen. Innenfor dette feltet har vi satset bevisst på å jobbe kontinuerlig med utvikle et trygt og godt skolemiljø – selve grunnpilaren for å lære. Ved siden av dette, har vi ikke vært fornøyd med matematikkresultatene våre de senere år. Før forrige skoleår etablerte vi et prosjekt i samarbeid med høgskolen – Respekt for regning. I over et år har vi nå hatt fokus på regning som grunnleggende ferdighet, og at alle lærere er regnelærere. Dette kan ha hatt noe å si for de gode eksamenskarakterene i matematikk, men utgjør nok bare en del av en større helhet.

Den viktigste jobben er det nemlig lærerne og skoleledelsen ved de enkelte skolene som utgjør. Ledelsen og et hardtarbeidende lærerkorps fra 1. til 10. trinn, gjør alt de kan for å legge til rette for en god og trygg skolehverdag med bevisst fokus på elevenes læring. Vi må heller ikke glemme den gode jobben fagarbeidere og assistenter gjør og ikke minst barnehagene våre, som også er med på å legge grunnlaget for en god skolestart. Midt opp i dette må vi også få skryte av et godt foreldresamarbeid, noe som er helt avgjørende for at våre elever skal lykkes. Til slutt må vi trekke fram den jobben våre elever har gjort selv. Til syvende og sist er det de som svetter og jobber over PCer og bøker for å prestere godt.

Når alle drar i den samme retningen, så kan vi få til det meste.

Gratulerer alle sammen!