H.K.H. Kronprins Haakon besøker SCOPE i Langesund

H.K.H. Kronprins Haakon besøker Kystverkets olje- og kjemikalievernøvelse i Langesund

Tekst og bilde: Kystverket

H.K.H. Kronprins Haakon vil tirsdag 26. september oppleve norsk olje- og kjemikalievern i praksis. Da blir han med Kystverket både ut på sjøen og inn på stranda for å se en oljvernaksjon på nært hold. Kystverket vil vise hva det innebærer når alarmen går til landene vi samarbeider med, ved en alvorlig hendelse med akutt forurensning.

Øvelse SCOPE

Olje- og kjemikalieøvelsen som Kystverket skal lede fra 25. til 27. september involverer rundt 500 deltakere fra en rekke land, mens observatører fra 70 land har fått invitasjon. Verstefallshendelsen det skal øves på, vil involvere fartøy, personell og utstyr fra store deler av Europa.

Oljevern fra strand til hav, på alle nivåer
Øvelse SCOPE 2017 involverer også lokale innsatsstyrker, og mye personell som også var i sving etter Full City-ulykken, som skjedde i det samme området. Telemark Interkommunale Utvalg mot akutt forurensning (IUA) vil ha innsatsleder på land, mens også Vestfold IUA vil være delaktig i øvelsen.

H.K.H. Kronprins Haakon får 26. september se norsk beredskapsstyrke mot akutt forurensning, og oppleve dem i arbeid på alle nivåer, fra aksjonsledelsen til Kystverket til den kommunale innsatsen.

– Jeg setter stor pris på at Kronprinsen takket ja til min invitasjon, og dermed kan få oppleve arbeidet som gjøres for å styrke beredskapen mot akutt forurensning langs hele kysten vår, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Samferdselsministeren kommer
26. september vil Kronprinsen bli guidet av Kystverkets ledelse, samt statsråd Ketil Solvik-Olsen med følge.

Turen går først ut på sjøen der en stor kjemikalietanker i øvelsen skal ha kollidert med en produkttanker. Dette skal i føre til utslipp av kjemikalier og olje som er mye mer omfattende enn Norge tidligere har måttet håndtere. Dermed er assistanse fra våre naboland påkrevd, noe som utløser bistand fra landene vi har inngått samarbeidsavtaler med.

Les hele artikkelen her

Sist oppdatert: 05. mars 2018