Høring - politivedtekter

HØRING - forslag til ny forskrift om politivedtekt for Bamble kommune

Bamble kommune har gjennomført en revisjon av gjeldende politivedtekter for kommunen, og forslag til nye vedtekter legges nå ut til offentlig høring.

Formålet med revisjonen har vært å i større grad tilpasse de lokale vedtektene til dagens samfunn, og de utfordringer man har hatt gjennom de senere årene. Det er gjort både strukturelle og innholdsmessige endringer.

Høringsfristen er satt til 19. juni 2017, og en ber om at høringssvar sendes elektronisk til postmottak@bamble.kommune.no. På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i vedlagte forslag til ny forskrift.

Høring - oversendelsesbrev

Gjeldende forskrift om politivedtekter

Forslag til ny forskrift om politivedtekter