Hvem fortjener en pris?

Hvem synes du har gjort en ekstra innsats for kommunens kultur- og idrettsliv? Hvem fortjener kommunens kulturpris? Hvem fortjener kommunens frivillighetspris?

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for barn og unge, eller vet du om et byggeprosjekt som fortjener kommunens byggeskikkpris? 

15. september hvert år er fristen for å foreslå kandidater til Bamble kommunes priser og stipender. Hvem som helst kan sende inn forslag på kandidater. Forlagene behandles av kommunens Stipend- og priskomite. Det er denne komiteen som hver år avgjør hvem som skal hedres med pris eller stipend.

Bamble kommune har seks priser og stipender som vi deler ut. Hver pris og stipend er på kroner 10.000:

  • Kulturprisen. Utdeles til person eller forening som har gjort en betydelig innsats for kunst og kultur gjennom mange år.
  • Frivillighetsprisen. Utdeles til ildsjeler som gjennom frivillig innsats bidrar til et rikere og mer aktivt lokalsamfunn
  • Byggeskikkprisen. Utdeles til eiere som har drevet systematisk vedlikehold eller etablert nye bygninger og bygningsmiljø i henhold til godt arkitektonisk skjønn.
  • Barne- og ungdomsprisen. Prisen skal bidra til å skape gode oppvekstmiljøer i Bamble men kan også utdeles til talentfulle barn og unge under 20 år.
  • Idrettsstipendet. Stipendet har som formål å stimulerer til videreutvikling av idrett i Bamble, samt være til hjelp for talenter og lovende utøvere i deres egen utvikling.
  • Kulturstipendet: Stipendet har som formål å stimulerer til videreutvikling av kunst- og kulturlivet i Bamble, samt være til hjelp for talenter og lovende utøvere i deres egen utvikling.

Frist for å forelså kanidater er altså 15. september. Alle står fritt til å sende inn forslag til kandidater, og det finnes ikkke noe standard søknadsskjema. Vi ønsker så mange forslag som mulig og ber kun om to ting:  

  • Forslaget må være skriftlig
  • Forslaget bør være begrunnet 

Vinnere av kommunale priser og stipender 2016

Vinnere av priser og stipender 2016:

Bak fra venstre: Frivillighetsprisen: Kjell og Unn Halvorsen, Idrettsstipendet: Mats Andersen, Byggeskikkprisen: Aud og Bent Jacobsen.

Foran: Barne- og ungdomsprisen: Simen og Daniel Andersen

 

Knut Magnus, vinner av kulturprisen 2016, og Håkon Guttormsen, vinner av kulturstipendet 2016, var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

Sist oppdatert: 05. mars 2018