Hvordan søke spillemidler?

Spillemiddelordningen er Norges viktigste finansieringskilde for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Spillemiddelordningen kan gi deg mye penger, men søknadsprosessen kan være krevende.

På kurset lærer du hvordan du kan skaffe penger fra Norges viktigste pengesekk. Har du en anleggsdrøm i magen er det veldig lurt å delta på spillemiddelkurset. Hvis du er ny, så gir spilllemiddelkurset gir deg en veldig nyttig grunnleggende innføring i spillemiddelprosessen. Hvis du er en gammel ringrev kan du likevel ha nytte av å delta. På kurset gjennomgås også det nye søknadsskjemaet som både gamle og nye søkere må benytte.

Dato og klokkeslett: Torsdag 9. november 2017 kl 18:00 – 21:00

Sted: Høgskolen i Bø, Bø (auditorium 5-116)

 

For spørsmål kontakt kursholder og fylkesidrettskonsulent Therese Lahus på 992 76 530 evt  Therese.Surdal.Lahus@t-fk.no