Innsynsbegjæringer

Innsynsbegjæringer fungerer nå som normalt igjen, og det kan bestilles innsyn på vanlig måte via vår offentlige journal (postliste)

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at pga ferieavvikling kan det ta noe tid før innsynsbegjæringen blir behandlet.

Mvh
Dokumentsenteret

Sist oppdatert: 05. mars 2018