Jan - Scope generalen

Jan Kristoffersen med et tilbakeblikk på øvelse SCOPE 2017.

Jan KristoffersenDet hele startet med at brannsjef og leder for IUA Telemark, Morten Meen Gallefos, ga Jan en mulighet til å være med på dette, til å ta styringen for prosjektet. De dro begge to til et møte i Brevik sammen med Kystverket, hvor gutta ble spurt om å være med på en stor øvelse. Dette ble takket ja til med en gang og Morten delegerte oppdraget fullt og helt til Jan. IUA Telemark og Kystverket har over lengre tid hatt et veldig godt samarbeidsforhold, som i ettertid av øvelsen bare er forsterket. Kystverket opptrådte veldig inkluderende, sammen med Kystbevakningen i Sverige, Det danske forsvaret, Miljødirektoratet på Island og Sør-østlig politidistrikt.

Kristoffersen forsetter med å fortelle at de dro til en kick-off i Brussel, som ble etterfulgt av planleggingsmøter i Stockholm og på Kystverkets hovedkontor i Horten. Flere møter fulgte i Langesund og gjerne på Skjærgårdshotellet. Kystverket la opp til at kommunen og IUA skulle bruke totalt 65 dager i planleggingen. I tillegg til å drifte dette prosjektet fremover, har Kristoffersen hatt sine vanlige oppgaver ved siden av. Til daglig er han spesialrådgiver, hvor han har ansvar for opplæring av mannskaper, kontakt med andre kommuner rundt hendelser, samt på kontroll, innkjøp og utlån av materiell og utstyr. Han har rukket å bli 49 år gammel, med to barn i en alder på 4 og 3 mnd., mye fart og moro. Han legger til at han har en snill kone som har tatt seg mye av hjemlige forhold slik at han selv kunne jobbe med forberedelsene til SCOPE.

Kristoffersen var selv med på Full City, fra begynnelse til slutt, da fikk han mye erfaring slengt rett i fanget. Opplevelsene herfra beror på en helt annen verden enn en øvelse, men øvelser i seg selv er livsviktige for å finne mangler og feil for å bli bedre til en faktisk hendelse. Kristoffersen har sittet i hovedplanleggingsteamet sammen med Kystverket. Da har det blitt planlagt hvordan den landbaserte delen i Krogshavn og kjemikalievern på NATO kaia skulle kjøres. Sivilforsvaret har også vært godt involvert og hatt en finger med i det meste, sammen med mange andre aktører.

Når jeg spør hva han ville gjort annerledes sier han at han gjerne skulle vært med på øvelsen på Halen gård, men pga måten det skulle jobbes på, ble dette litt vanskelig. Jeg hadde konstant telefonkontakt med IUA på Halen, sier han, det var nødvendig. Ellers sier han at hans første møte med hendelsen, når han kjente øvelsen var i gang, var når de første båtene begynte å rulle innover Langesundet og mannskapene begynte å iverksette sitt arbeid. Når man planlegger en slik stor øvelse, tenker man ofte gjennom alt som kan gå galt, men planleggingen var såpass heftig jobbet med at vi selv føler det ble en suksess. Beredskapsstyret i IUA har mange faglig dyktige mennesker som etter hvert har fått god erfaring til å takle slike hendelser. Han velger å skryte ekstra mye av stabsledelsen på Halen gård og ikke minst sektorlederne for deres gjennomføringsevne.

Prosjektleder for SCOPE2017, Stig Wahlstrøm, har vært en glede å samarbeid med, full kontroll og oversikt. Kristoffersen mener selv han ble valgt til IUA og Bambles mann pga hans lokalkunnskap og erfaring fra tidligere øvelser. Han kjenner også godt Kystverkets mannskaper og er faglig dyktig innen oljevern.

Kristoffersen presiserer at øvelsen ikke bare varte den ene uken den var i Langesund. Dette har vært et 9 måneders langt prosjekt. Det har vært mye planlegging, mye detaljer som måtte på plass for å få dette til. Det har blitt brukt mye ressurser for å få gjennomført denne øvelsen, pluss at kommunene og Kystverket har lagt inn en del egeninnsats. Skal kommunene kunne håndtere større hendelser, må de være villige til å trene på nettopp det.

Hovedpersonen selv sier han ikke er bekymret hvis det en dag skulle komme en ny hendelse til Bamble kommune. I verste fall, hvis det skulle skje, da er vi beredt, basert på resultater fra øvelse SCOPE. Han er glad øvelsen er ferdig, men glad for å ha vært gjennom. I disse dager skal det evalueres, så alt er ikke helt ferdig enda.

Takk for praten.