Kastreringskampanje for katt

Mattilsynet vil gjøre oppmerksom på at det pågår en kampanje fra og med 16.01.17 i regi av Redd Dyra /SPCA Telemark- og i samarbeid med flere dyreklinikker

Kampanjen innebærer at katteeiere med dårlig råd kan søke om å få dekket deler av kastreringsutgiftene for katten sin.

Hjemløse katter og private kattehold uten formeringskontroll kan fort bli et dyrevelferdsproblem. I enkelte tilfeller ser vi at private kattehold uten formeringskontroll kan bli et velferdsproblem også for katteeieren. Lokalmiljøet blir også berørt.

Mattilsynet oppfordrer kommunene til å gjøre denne kampanjen kjent for sine brukere.

Ved å sende søknad til Redd Dyra, vil enkelte katteeiere få delvis dekket sine kastreringsutgifter slik at de betaler kun kr 300 pr hannkatt eller kr 600 pr hunnkatt. Dette er godt under 50% av markedspris.

Søknadsskjema kan fås tilsendt av Redd Dyra ved henvendelse på epost@redd­ dyra.no, ved henvendelse til Arken Kragerø Dyreklinikk eller ved tlf 22 77 81 82 (kontaktperson i Mattilsynet). Ferdigutfylte søknadsskjemaer sendes til epost@redd-dyra.no eller Redd Dyra, Trommedalsveien 10, 3739 Skien.

Mattilsynet vurderer at god velferd for katt henger sammen med tamhet, kastrering og id-merk ing, selv om det bare er kravet om tamhet som er eksplisitt nevnt i Dyrevelferdsloven. Kastrering og id-merking er en hjelp for den enkelte katteeier til å holde katt på en forsvarlig måte, da katter lever ganske fritt og har en stor reproduksjonsevne.

Vennlig hilsen

Mattilsynet, avdeling Telemark

Sist oppdatert: 05. mars 2018