Klipp hekk og busker!

Trafikksikkerhet er også ditt ansvar

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde. Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel. (jf. Vegloven §31 og §43).

God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel. En temaanalyse av sykkelulykker viste at dårlig sikt var en medvirkende faktor i over 30 % av døds- ulykkene på sykkel.

Brosjyre til grunneiere i BK.pdf

Sist oppdatert: 05. mars 2018