Kommunen tar tempen på valget

Valglokalene i Bamble kommune har kontinuerlig besøk...

De forskjellige valglokalene i Bamble kommune er pr nå i full drift med innbyggere som kommer innom for å avgi sin stemme. Valgansvarlig Cato Andersen rapporterer om fin flyt og at alt går veldig greit. Elektronikken fungerer plettfritt og scannerne tar unna alle stemmesedlene på en tilfredsstillende måte. Det opplyses også om at antall forhåndsstemmer er talt opp til 1960 stk.

Bildene under illustrerer hvilke steg du gjennomgår når du stemmer.

Husk å stemme, GODT VALG!

 

Valg

Valg

Valg

Valg

Valg

Sist oppdatert: 05. mars 2018