Kongsvinger kommune ser til Bamble

Innføringstjenesten Paletten har i disse dager besøk fra Kongsvinger kommune

Paletten med besøkRepresentanter fra Kongsvinger kommune er på besøk hos Øyvind Hansen i Innføringstjenesten Paletten, for å lære og for å høste idéer og erfaringer av deres arbeid. Innføringstjenesten arbeider primært med elever med annet morsmål enn norsk og samisk, og som har rett til særskilt språkopplæring inntil de har tilstrekkelig ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen.

På bilde fra venstre
Øyvind S. Hansen, skolefaglig rådgiver/ leder av innføringstjenesten Bamble kommune
Vivian Sverdrup, lærer Kongsvinger
Ellen Haugerud, lærer Kongsvinger
Turid Hagen Bourne, lærer Kongsvinger
Kari S. Antonsen, lærer Kongsvinger
Per Simen Løken, rådgiver oppvekst Kongsvinger

Kongsvinger kommune har selv etablert et tilbud i sin egen kommune, men har i lengre tid følt et behov for å kunne strukturere og organisere dette på en bedre måte. De opplevde for en tid tilbake at de måtte opprette en ny velkomstklasse til en skole i Kongsvinger, en klasse med barn som hadde behov for denne type oppfølging. I denne forbindelse var det en del usikkerhet og spørsmålene dukket opp i forhold til hvordan de skulle angripe denne utfordringen. Det var da navnet til Bamble kommune dukket opp og representantene begynte å orientere seg litt på nettet. Her fant de mye informasjon om Paletten og hvordan de hadde løst utfordringene. Leder av Innføringstjenesten Øyvind Hansen, som går mot sitt 5 år i denne jobben, ble dermed kontaktet og takket gladelig ja for å ta imot skoleledere, lærere og rådgivere fra kommunen sør i Hedmark.

Kongsvinger kommune er nå i full gang med å bygge ny storskole og den nye rektoren har derfor vært nysgjerrig på hvordan de kan bedre tilbudet for denne elevgruppen. Som de uttrykte det selv, de famler litt i blinde da dette fagfeltet er relativt mangfoldig. De trenger å finne en bestemt kurs, gjøre seg noen erfaringer og heller justere underveis. I denne forbindelse er studietur til Bamble kommune en del av denne erfaringsinnhentingen.

Representanter fra Kongsvinger kommune har vært på besøk hos Paletten ved to anledninger. I februar var det skoleledere og i disse dager er det lærere og rådgivere.

Andre saker Kongsvinger ønsket innspill på var blant annet aktivt bruk av SFO, inkludering i fritidsaktiviteter, gode og viktige samarbeidspartnere internt i kommunen, eksterne samarbeidspartnere med mer.  

Bamble kommune takker for besøket og ønsker Kongsvinger lykke til med sitt videre arbeid.