Legat til sosiale formål 2017

Fra dette legatet kan det i år totalt deles ut inntil kr. 20 000,- til vanskeligstilte personer i Bamble

Søknad skrives på dette skjemaet   Se også Regler for tildeling av legatmidler

Søknadsskjema kan også hentes på servicetorget på Bamble rådhus.

Søknadsfristen er 1. oktober 2017. Søknader mottatt etter denne dato blir ikke behandlet.

Søknaden sendes til:
Bamble kommune v/ Legatstyret
Pb. 80
3993 Langesund