Liv og røre i Bamble

Alle lærere, rektorer, assistenter og ansvarlig for Liv og røre i kommunen var samlet på Skjærgårdshotellet.

Liv og røre i Telemark
Fredag 18. august samlet skolekontoret i Bamble kommune 240 ansatte til planleggingsdag om Liv og røre i Telemark. Skjærgårdshotellet ble inntatt av rektorer, lærere, assistenter, skolehelsetjenesten, tannhelsetjenesten og andre.

På bildet er kommunalsjef Trond Gausnes t.v. sammen med skolefaglig rådgiver Robert Lien Pettersen.

Målet med dagen var å informere om prosjektet som bidrar med én time daglig fysisk aktivitet, bedre kosthold og et bedre psykososialt miljø i grunnskolene. Dette blir på skolens og elevenes premisser og tar ikke tid fra fagene. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Sørøst-Norge, støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Det bygger videre på et prosjekt startet av Kragerø kommune.

Tiltaket bygger på den forskningsbaserte modellen som kalles Active Smarter Kids om fysisk aktivitet i fag som et metodevalg og variasjon i undervisningen. I tillegg bygger den på de nye faglige retningslinjene for mat og måltider i skole og SFO.

Kragerø kommune som startet prosjektet har opplevd bedre skole- og læringsmiljø og var en av de beste i landet i en nylig kåring. Liv og røre i Telemark kan dokumentere over tid at prosjektet virker. Bamble kommune gleder seg til å komme i gang.

Godt skoleår!