Ny personal-/HR-sjef

Vi har den glede å ønske Kristin Alseth Hansen velkommen som ny personal-/HR-sjef i Bamble kommune.

Ny personalsjefKristin Alseth Hansen er 39 år og er for tiden seksjonsleder innenfor HR-området ved Sykehuset Telemark HF. Hun har juridisk utdannelse fra Universitetet i Oslo.

I sitt arbeid ved Sykehuset Telemark HF og Forsvaret, har Kristin Alseth Hansen bla erfaring fra arbeid med arbeidsrett, avtaler og regelverk, forhandlinger, styresekretær og organisasjonsutvikling.

Med sin utdannelse og erfaring ser vi fram til å få Kristin på laget. Hun vil tiltre stillingen etter nærmere avtale.

For mer informasjon, kontakt rådmann Tore Marthinsen, tlf 35965043/91365043.

Sist oppdatert: 05. mars 2018