Ny betalingssats på SFO f.o.m. 1.2.2017

Gjelder KUN barn som bare trenger SFO på morgenen

Til foresatte med barn på 1. til 4. trinn.

Med bakgrunn i en foreldreundersøkelse knyttet opp mot åpningstidene i SFO ble det fremmet en sak i Kommunestyret om å utvide antall satser i SFO. Den nye satsen er rettet mot foresatte som bare benytter SFO om morgenen.

Kommunestyret vedtok i møte 8.12.2016 i sak 122/16:

  1. Antall satser for Skolefritidsordningen utvides med redusert pris for de som bare ønsker å bruke tilbudet om morgenen
  2. Ny sats for Skolefritidsordningen utgjør 30 % av full sats og gjelder for barn som bare benytter

Skolefritidsordningen før skolestart.

Fra 1.2.2017 starter SFO opp med ny sats.  Prisen pr. måned vil være kr. 838.  For foresatte som ønsker å bruke denne ordningen må SFO ha beskjed senest 15. januar 2017. Endret fakturering vil gjelde fra 1. februar.

Sist oppdatert: 05. mars 2018