Nytt navn på Psykisk helse og rusomsorg

Virksomhet for psykisk helse og rusomsorg i Bamble kommune endrer navn til...

Psykisk helseVirksomhet for psykisk helse og rusomsorg i Bamble kommune endrer navn til Psykisk helse og avhengighet. Det betyr at rusomsorgen nå har byttet navn til Avdeling for avhengighet. Hensikten med navnebyttet er at det skal komme tydeligere fram hva vi jobber med.

Vi har ønsket et navn som favner de ulike tjenestene som avdelingen tilbyr og som flere kan kjenne seg igjen i. Samtidig har vi sett at det er behov for et navn som ikke virker så stigmatiserende på den gruppen vi skal hjelpe.

Avdeling for avhengighet bistår mennesker med alle typer avhengigheter, som for eksempel rusavhengighet, spillavhengighet, relasjonsavhengighet, medavhengighet og spiseforstyrrelser.

Det nye navnet på avdelingen har trådt i kraft.