Ordførereren reflekterer

Jeg vil benytte anledningen ved årsslutt å reflektere litt over noe av det som har skjedd i kommunen vår dette året.

Ny E-18
Utbyggingen av ny E-18 gjennom kommunen er igangsatt.  Kommunen får to kryss når den nye veien står klar, ett på Rugtvedt og ett på Langrønningen, rett syd for Ødegaardens verk. Disse kryssene vil få stor betydning for utviklingen av næringslivet i kommunen og vi ser allerede virkninger gjennom etableringer og økt interesse fra flere næringsaktører.

Ny skole og trivelige lokalsentre
Bamble kommune har bestemt seg for å samle alle ungdomsskoleelevene i en ny skole som skal bygges på Grasmyr, stadfestet i kommunestyrets siste møte før jul i år. Sammen med Bamble videregående vil vi nå bygge et framtidsretta skoletilbud i Bamble. 

Prosjektet «livlige og trivelige lokalsentre» gjør lokalsentrene våre til hyggeligere steder å være. Flere steder i kommunen har blitt rustet opp og fremstår skikkelig bra. Områdene er nå innbydende både for gjester og fastboende. Det gjenstår fremdeles noen områder i kommunen og vi har derfor vedtatt å utvide prosjektet i fire år til.

Stortingsvalget 11. september ga et utfall jeg ikke håpet på, men sånn er heldigvis demokratiet.  I Bamble er vi allikevel heldige, i viktige politiske saker som angår kommunen benytter vi oss av de kanalene vi har inn til sentrale politikere, uansett hvilken farge vi har politisk. Dette takker jeg det politiske miljøet i Bamble for.

Skatter og samarbeid
Den mye omtalte «maskinskatten», det vil si eiendomsskatt på verker og bruk, skal avskaffes. Det er gode nyheter for industrien.  For kommunen er det imidlertid ikke så gode nyheter, denne skatten bringer over 30 millioner kroner til kommunekassa. Bortfall av denne inntekten vil bli krevende for oss.

I år har media omtalt i flere omganger at Grenlandsamarbeidet har fått seg en nesestyver. Det er ikke riktig. Samarbeidet skjer i det daglige arbeidet kommunene utfører og det lever i beste velgående, selv om det ikke nødvendigvis alltid fører til at vi slår tjenester sammen, heldigvis J.

Frivilligheten
Bamble kommune er en frivillighetskommune. Det er aktive foreninger i hele kommunen innenfor en rekke områder – noe for enhver smak! Dette arbeidet heier kommunen på. Alle kan søke om tilskudd til oppstart og arrangementer, men driftstøtten rekker dessverre ikke til alle. Derfor har vi siktet våre ordninger inn mot de lag og foreninger som driver med barn og unge.

Politisk samarbeid
Samarbeidet med Senterpartiet, Venstre og Rødt fungerer godt. Vi er enige i de store linjene samtidig som vi har rom til å være politiske partier og uenige i enkelte saker.  Samarbeid handler om å finne gode løsninger.  Takk for den viljen dere har til å nettopp finne de gode løsningene!

Jeg vil avslutningsvis ønske alle som har planer om å flyttet til eller besøke oss velkommen. Vi har mye å by på, med gode oppvekstforhold for barn, full barnehagedekning, god skole, god eldreomsorg, fantastiske flott natur og flotte kultur- og fritidstilbud i hele kommunen. 

Julehøytiden er forbundet med lys og glede, men for noen er det en vanskelig tid; en tom stol, sykdom med mer. Ta deg tid til å ta nabopraten, bruk litt tid på noen du vet trenger oppmerksomhet.

Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Hallgeir Kjeldal,
Ordfører