Orientering om bredbåndsutbygging i Bamble kommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har en støtteordning for utbygging av bredbånd i områder med dårlig eller uten dekning.

Bamble kommune søkte og ble innvilget tilskudd i 2016.

Bredbåndsutbygging

Kommunen har store områder med ingen eller svært dårlig bredbånds- og mobildekning. Dette skaper store problemer for befolkningen, og er i tillegg en utfordring i forhold til sikkerhet og helse, spesielt for den eldre befolkningen. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Da er sikre og pålitelige hjemmetjenester og bruk av ny velferdsteknologi viktig. Dette er tjenester som krever tilgang til data- og mobilnett.

NKOM har bevilget 3.150.000,- kr i tilskudd. I tillegg har Bamble bevilget 500.000,- kr i kommunalt tilskudd. Mulige områder for tilskudd i Bamble kommune er angitt i vedlagte kart. Det er de samme områdene som det er vist til og prioritert i søknaden. I tillegg er det mange fritidsboliger i aktuelle utbyggingsområder. Disse er ikke en del av støtteordningen, men enkeltpersoner og hytteforeninger har anledning til å kontakte valgte leverandør for senere å få tilbud om tilkobling.

Leverandøren skal levere følgende (hovedpunkter):

 • Bredbåndstjenester til innbyggere og næringsdrivende i Bamble kommune etter prioriterte utbyggingsområder. Leverandøren skal spesifisere hvor langt ned i prioritetsrekkefølgen leveransen går.
 • Utbyggingsområder i prioritert rekkefølge (se vedlagte kart);
  • Område 1; Høen-/Nensethveien, med tilstøtende områder; fiber og mobildekning
  • Område 2; E18, Rognsveien, med tilstøtende områder; fiber
  • Område 3; FV 208 med tilstøtende områder; fiber
  • Område 4; Valle, med tilstøtende områder; fiber
 • Det gis åpning for bruk av annen teknologi enn fiber i områder der kostnadene for fiber blir uforholdsmessig høye. Da må tekniske løsninger og kapasiteter spesifiseres.
 • Det ønskes priset opsjoner på bredbånd i områder som ikke er med i leveransen. Opsjoner er avhengig av politisk behandling og bevilgning.
 • Det ønskes også priset opsjoner for mobildekning (4G) i resten av kommunen. Opsjoner er avhengig av politisk behandling og bevilgning.

Konkurransegrunnlaget er nå lagt ut på DOFFIN (database for offentlige innkjøp), og en forventer at kontrakt kan inngås før sommerferien. Utbyggingen omfatter en arbeidskrevende detaljplanlegging og forventes ferdig i løpet av 2018.

Sist oppdatert: 05. mars 2018