Øvelse SCOPE 2017 gjennomført

Langesund har gjennom den siste uken opplevd en stor oljevern og kjemikalievernøvelse.

Kystverket mobiliserte sine styrker allerede for 9 måneder siden, da planleggingen av øvelse SCOPE 2017 startet. IUA Telemark ble raskt innlemmet i planleggingsfasen og det skulle vise seg å være en av de største øvelsene innen oljevern. Det ble sagt på nettsidene til Kystverket følgende og det siteres: «Tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket i år vil gjennomføre den største oljevern- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie». Dette sier litt om størrelsesomfanget. SCOPE står for Skagerak Chemical Oilspill Pollution Excercise og er rett og slett en øvelse for å gjøre regionen bedre rustet til å møte økningen i sjøtransport av kjemikalier i Skagerrak og Oslofjorden.

Innsatsplan

– Dette er en nasjonal koordineringsøvelse der vi trener med andre aktører innen norsk beredskap, i tillegg er målet å styrke internasjonal koordinering ved akutte hendelser, sier prosjektleder for SCOPE2017, Stig Wahlstrøm.

IUA Telemarks representant i øvingsledelsen, Jan Kristoffersen, ser på øvelsen som svært viktig for regionen han representerer. –  I Telemark har vi ansvar for landets største risikoregion knyttet til akutt forurensning. Vi har store landbaserte bedrifter med tilhørende maritim sjøtransport av farlig gods som utgjør et stort potensiale for store forurensningshendelser, sier han.

Den unike kystlinjen og naturmangfoldet gjør beredskapen mot akutt forurensning svært viktig for lokalsamfunnet. Med opprydningsarbeidet etter grunnstøtingene til Full City og Godafoss friskt i minne, og bevisstheten på risikotrafikken inn og ut av fjorden er øvelsen svært viktig for Telemark.

– SCOPE2017 gjør at vi får testet håndteringsevnen vår, og samhandling med andre beredskapsaktører både fra Norge og nabolandene våre, sier Kristoffersen. Vi ser spesielt fram til å få testet vår kjemikaliedykkerberedskap, gjennomføringen av strandrenseoperasjon og vår innsatsorganisering, avslutter han.

Halen Gård ble brukt gjennomgående som eget beredskapssenter for IUA Telemark. Oppdraget gjaldt en kollisjon som medførte i et umiddelbart utslipp på over 1000 kubikk bunkersolje. På grunn av vind fra sør drev oljen mot Krogshavn i Langesundområdet. Mannskap fra Sivilforsvaret, skogbrannvoktere, World Wildlife Fund, Kystvakten og Bamble brannvesen ble kalt ut i full beredskap. Jobben besto i å rense, rydde, suge opp og fjerne oljeutslipp. Rundt 100 mennesker totalt var i aksjon gjennom to hele dager øvelsen pågikk.

Innsatsleder for IUA Telemark, Morten Meen Gallefos, oppsummerer med å takke alle som har bidratt for deres gjennomføring av øvelsen.