Pris- og stipendvinnere i Bamble kommune 2017

Les begrunnelsene og bli kjent med vinnerne.

PrisvinnereBamble kommunes priser og stipender 2017 – begrunnelser fra Stipend- og priskomiteen

På bildet fra venstre:
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble kommune

3 mannfolk bakerst:
Ivo de Figueiredo, vinner av Kulturprisen 2017
Einar Nielsen, vinner av Byggeskikkprisen 2017
Per Asdal, vinner av Frivillighetsprisen 2017

Ungdommen foran:
Alice Werswick, Ingrid Kristine Ehmke Wangen og Sara Glenna Arntzen,
vinnerne av Barne - og ungdomsprisen 2017 - se egen Facebook side

Kaisa Gromstad Ulstrup, vinner av Idrettsstipendet 2017
Åsmund Soldal, vinner av Kulturstipendet 2017

Helt til høyre, Linda Solien, leder av Stipend- og priskomiteen

 

Les begrunnelsene