Rådmannens utfordringsnotat presentert

I forbindelse med behandlingen i de politiske utvalg, presenterte rådmannen i går Utfordringsnotatet for 2018 - 2021  på Halen gård

Presentasjon av utfordringsnotatet

De ca. 50 interesserte som hadde møtt opp fikk høre mye interessann informasjon om Bamble kommunes finasielle utfordringer.

Noen uttrekk fra rådmannens oppsummering:

  • I kommende år går Bamble kommune inn i en svært aktiv periode, som kan sammenlignes med Rafnes utbyggingen på 70-tallet. Som følge av ny E18, er det forventet flere handels- og næringsetableringer, som vil skape flere arbeidsplasser og innbyggere. Det er derfor viktig at kommunen framstår som en attraktiv bosettingskommune for dem som søker arbeid hos virksomheter i kommunen. Et attraktivt skole og fritidstilbud på Grasmyr vil bidra til dette, slik at vi ikke vil oppleve å bli en innpendlingskommune. 

 

  • Som tidligere år er summen av utfordringer og ønsker større enn det økonomiske handlingsrom. Dette gir grunnlag for politiske diskusjoner og prioriteringer for det videre budsjettarbeid - både prioritering mellom tjenester og igangsetting av nye tiltak. 

 

  • I Utfordringsnotatet (se nedenfor) kan det leses mer om anbefaling til strategiske mål og tiltak, samt enhetenes og stabens beskrivelse av utfordringer og tiltak innenfor sine respektive tjeneste- og ansvarsområder.

 

       Utfordringsnotat 2018 -2021        Utfordringsnotat 2018 - 2021 (enhetenes del) 

Sist oppdatert: 05. mars 2018