SCOPE 2017 - storøvelse i september

Folk fra 70 land inviteres når skrekkscenario øves i Langesund

Olje- og kjemikalieøvelsen som Kystverket skal lede involverer rundt 300 deltakere fra Europa og invitasjon av observatører fra 70 land. Verstefallshendelsen det skal øves på, vil involvere 20 fartøy og utstyr fra store deler av Europa. Tallene viser hvor omfattende SCOPE 2017 er, øvelsen som handler om håndtering av akutt forurensing med olje og/eller andre skadelige stoffer som utgjør en alvorlig trussel for miljøet.

Storøvelsen foregår i Grenland i uke 39, les mer her:

SCOPE 2017

 

Sist oppdatert: 05. mars 2018