Skatteoppgjør i 2017

Sommerens vakreste eventyr er snart på plass! Har du fått penger tilbake på skatten kan du se dem på konto i løpet av 22. juni!Husk å sjekke hvilken konto pengene er sendt til, det står i skattemeldingen.

For skattleggingsperioden 2016 blir det flere skatteoppgjørspuljer:

  • Første skatteoppgjørspulje for lønnstakere og pensjonister legges ut torsdag 22. juni 2017. Dette vil omfatte lønnstakere og pensjonister som har levert skattemeldingen, (tidligere selvangivelsen), elektronisk, samt skattytere som har benyttet seg av leveringsfritak

  •  Skattytere som har levert skattemeldingen på papir får ikke skatteoppgjør i juni

  • Neste skatteoppgjørspulje blir 2.august, og vil da inkludere personlig næringsdrivende og skattytere som har levert skattemeldingen på papir

  • Deretter blir det ukentlige skatteoppgjør fra 10. august til 25. oktober, som vil omfatte resterende lønnstakere og pensjonister, personlig næringsdrivende og deres ektefeller

  • Selskaper får sine skatteoppgjør 25. oktober

  • Tilbakebetaling av for mye betalt skatt starter umiddelbart etter utlegg.
Sist oppdatert: 18. juni 2019