Solskinnshistorie fra Bamble kommune

En liten historie om hvordan Esayas gikk fra å leie til å eie bolig.

EsayasEsayas Gebrehiwet kom til Bamble kommune i begynnelsen av desember i 2012 og begynte i kommunens introduksjonsprogram februar 2013. Størstedelen av introduksjonsprogrammet bestod i å lære seg norsk hovedsakelig via voksenopplæringen. Da introduksjonsprogrammet nærmet seg slutten deltok han i et kurs for å lære seg renholdsyrket. Dette ga raskt resultater, og han startet opp i jobb som renholdsarbeider april 2015. Med bakgrunn i at han nå kunne dokumentere fast inntekt skaffet han seg et finansieringsbevis for kjøp av bolig i 2016.  Dette resulterte i at 2017 ble nok et begivenhetsrikt år for Esayas, for da kjøpte han sin egen bolig!

Bamble kommune ser på det å eie sitt eget hjem som svært grunnleggende i alle innbyggeres liv. Det gir større frihet, selvstendighet, eierforhold, forpliktelser/ansvar, økonomisk sikkerhet, samtidig som det også kan bidra til en vellykket integrering for våre nye landsmenn. Det er mye positivt som følger med å eie sin egen bolig. Banklån er en viktig forutsetning for å kunne kjøpe egen bolig, og mange som har fast jobb kan få lån ved å ta kontakt med sin bank.

Bamble kommune videreformidler en låneordning på vegne av Husbanken, og dette lånet kalles Startlån. Dette betyr at Husbanken setter rammevilkår i forhold til hvem som kan få innvilget slikt lån.  Et av vilkårene er at det kan dokumenteres fast framtidig inntekt. Bamble kommune kan også være med på å gi lån i samarbeid med banken.

Kommunen har siden august 2016 hatt et ekstra fokus på at personer som bor i kommunale boliger skal kunne gå fra å leie, til å eie egen bolig, om de har mulighet til det.

Bamble kommune ønsker Esayas lykke til videre.