Solskinnshistorie fra Bamble kommune

En liten historie om Aung og hvordan kommunen hjalp ham på veien.

AungAung er 47 år gammel og kom til Nav i desember 2014, snart 3 år siden. Siden den gang hadde han drevet Asiabutikk i Skien, men var nødt til å selge da han ikke tjente nok penger til å kunne underholde familien. På denne tiden jobbet kona i en 50 % stilling som renholder. Aung søkte mange jobber, men siden han hadde utfordringer med det norske språket, slet han veldig for å lande en sikker inntektskilde.

I januar 2015 ble han søkt inn på kurset som heter Mangfoldsløft Spor 1 og fikk plass fra begynnelsen av mai samme år. Kurset fokuserer på norskopplæring og praksis i en bedrift. Aung var heldig og fikk praksis hos Bilfinger hvor han gjorde en veldig god jobb, selv om språket fortsatt var en utfordring. Bedriften ytret behov for at Aung trengte hjullasterbevis som ble finansiert av Nav. Dette ble en del av kurset som varte til april 2016. Via dette kurset og etter praksisperioden ble et lønnstilskudd bevilget over 6 måneder hos Bilfinger. Etter disse 6 månedene, fikk Aung tilbud om fast arbeid som ble takket ja til. I tillegg starter hans kone med fast arbeid for samme bedrift som renholder. Familien har også nylig fått innvilget et startlån og kjøpte nettopp sin første enebolig i Norge.