Stor beredskapsøvelse i Langesund i 2017

Langesund blir vertssted og Bamble kommune vertskommune for en stor beredskapsøvelse i september 2017

Scope2017Tekst: Marianne Henriksen, Kystverket

Økning i kjemikalieutslipp, tidligere alvorlige skipshendelser og økt trafikk gjør at Kystverket i år vil gjennomføre den største olje- og kjemikalievernøvelsen i norsk historie.

Stort forurensningspotensiale i Grenland
Jan Kristoffersen fra IUA Telemark ser på øvelsen som svært viktig for regionen han representerer.

–  I Telemark har vi ansvar for landets største risikoregion knyttet til akutt forurensning. Vi har store landbaserte bedrifter med tilhørende maritim sjøtransport av farlig gods som utgjør et stort potensiale for store forurensningshendelser, sier han.

Den unike kystlinjen og naturmangfoldet gjør beredskapen mot akutt forurensning svært viktig for lokalsamfunnet. Med opprydningsarbeidet etter grunnstøtingene til Full City og Godafoss friskt i minne, og bevisstheten på risikotrafikken inn og ut av fjorden er øvelsen svært viktig for Telemark.

– SCOPE2017 gjør at vi får testet håndteringsevnen vår, og samhandling med andre beredskapsaktører både fra Norge og nabolandene våre, sier Kristoffersen.

– Vi ser spesielt fram til å få testet vår kjemikaliedykkerberedskap, og gjennomføringen av strandrenseoperasjon med innsatsorganisering.


For å lese resten av artikkelen til Kystverket, klikk på lenken under:

SCOPE2017