Sverre Walle har blitt Politikontakt i Bamble kommune

Politikontakten er det daglige kontaktleddet med kommunene, og er rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid.

Lensmann Sverre WalleSom en del av Nærpolitireformen etableres det politikontakter for alle landets kommuner. Målet er å systematisere og jobbe smartere i det kriminalitetsforebyg-gende arbeidet.

Politiet er avhengig av et godt samarbeid med kommunen for å lykkes.
Politikontakten skal sammen med den enkelte kommune jobbe med forebyggende politiarbeid lokalt. Politikontakten skal være uniformert og sørge for oppfølging av forpliktende avtaler mel-lom politi og kommune. Politikontakten skal ha faste møtepunkter i kommunen.

Mer informasjon

Sist oppdatert: 05. mars 2018