Svømmeopplæring for flyktninger

For første gang arrangeres eget svømmekurs for elever med innvandrerbakgrunn.

SvømmeopplæringI inneværende skoleår har det for første gang blitt arrangert eget svømmekurs for elever med innvandrerbakgrunn. Elever som har behov for opplæring og som ankommer sent i opplæringsløpet (her etter 4. klasse) har fått tilbud om svømmeopplæring.

Kurset har gått over en periode på 8 uker med en kursøkt i uken. Kurset har blitt gjennomført med støtte fra Fylkesmannen i Telemark. Kommunens egen svømmelærer Trond Glittum, har gjort en utmerket jobb med gjøre elevene først og fremst trygge i vann. Grunnleggende svømmeferdigheter er noe alle barn og unge bør inneha, særlig i en kystkommune som Bamble.

Vi satser på å få på plass nok et kurs  kommende skoleår.