UKM Bamble 2018

UKM 2018 (Ung Kultur Møtes) avvikles lørdag 10. februar kl. 18:00 i Sentrumsgården, Langesund. Utstillingen åpner kl. 17:00.

UKM-logoPåmelding til UKM er åpnet: Gå inn på UKM.no/Bamble  og meld dere på! 

Virksomhet for kultur og Virksomhet for oppvekst samarbeider hvert år om å gjennomføre Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Bamble kommune. Her kan ungdom fra 8. klasse og ut videregående delta med ulike kulturuttrykk, som sang og musikk, dans, sjonglering, billedkunst, keramikk, film eller hva som helst ungdommene driver med.

UKM foregår andre lørdag i februar hvert år i Sentrumsgården. Informasjon til kommunens ungdommer formidles hvert år via skolene og de lokale fritidsklubbene.

Arrangementet er en arena for unge kunstnere og andre utøvere til å møte et publikum, møte andre med samme interesse og til å vise sitt talent. Arrangementet er ingen konkurranse – det er mangfoldet, kreativiteten og helhetsinntrykket av innslagene som premieres ved at noen utøvere plukkes ut til å representere Bamble på fylkesmønstringen for Telemark. Det avholdes også en årlig landsmønstring på nasjonalt nivå, med innsendte bidrag fra fylkesmønstringene.