Varsling oppstart av reguleringsarbeid Rådhusplassen Stathelle

I samsvar med plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det om oppstart av detaljreguleringsplan for Rådhusplassen på Stathelle