Vinnere i egne liv

Enheten for kultur og oppvekst møttes i sentrumsgården i Langesund for litt faglig påfyll.

Rolf Dehli
Alle mennesker har ønske om et godt liv. Vi ønsker å være en del av et fellesskap, ha en meningsfylt hverdag og oppleve å meste egne liv. Ut fra ulik livssituasjon ønsker vi alle å være «vinnere i egne liv»….slik begynner første avsnitt i årsmeldingen for kultur og oppvekst for 2016.

Kommunalsjef Rolf Dehli (på bildet), sammen med kultursjef Torodd Eriksen og konferansier Henning Weider innledet dagen med å si noe mer detaljert rundt temaet. Årsmeldingen for 2014 sa de første ordene knyttet til dette. Enheten arbeider aktivt for å gi hjelp til mennesker i vanskelige livssituasjoner. Vårt utgangspunkt er å møte alle med respekt og bidra til at den enkelte selv kan bli i stand til å takle en vanskelig livssituasjon.

Stig Roar Hansen, virksomhetsleder for VIVA (Virksomhet for flyktningtjenesten, voksenopplæring og aktivisering) var arkitekten for dagen og hadde store forhåpninger for innholdet.

Kultur og oppvekst jobber med mange spennende prosjekter, men prosjektet rundt «Vinnere i egne liv» rammer alle virksomheter, derfor gleder vi oss på enhetens vegne å se fremgangen.

Se Facebook sidene til kommunen for flere bilder.