VIVA vant pris

Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering trakk det lengste strået.

VIVA vant prisIMDi (Integrerings- og mangfolddirektoratet) sendte ut en invitasjon til en idékonkurranse som Bamble kommunes VIVA kastet seg ut i. Tankene rundt konkurransen var denne:

«Hva skal til for å sette en god idé ut i livet? Noen ganger kan det handle om prosjektmidler eller tydelig prioriteringer fra ledelsen. Andre ganger kan det være mindre katalysatorer som får en idé til å bli virkelighet. IMDi Sør inviterer derfor kommunene i Agder og Telemark til å delta i en idékonkurranse i forbindelse med kvalifiseringskonferansen i mars.»

Søknaden til VIVA i Bamble fikk navnet: "Man høster som man sår". Søknaden var et samarbeid mellom VIVA, Bamble Andelsgård og en aktiv frivillig forening i kommunen. Tankene bak idéen var at andelsgården skulle bli en del av språkpraksisen til flyktningene. De får tilbud om å bruke stedet som en møteplass og fritidsarena på ettermiddag og kveldstid. Her kan de blant annet lære prosessen med å så frø, luke ugress og følge opp forskjellige vekster, urter og grønnsaker fra sine opprinnelige hjemland og kulturer. De får også muligheten til å utveksle denne kunnskapen med foreningens etnisk norske ungdommer.

Det innovative med dette integreringstiltaket er at man her vil forankre og kvalitetssikre medlemskap og deltagelse i den frivillige foreningen ved å kjøre et parallelt opplegg som inkluderer både skoleundervisning og fritidsaktivitet på den samme arenaen som her er Bamble Andelsgård. Både flyktninger bosatt i kommunen og etnisk norske innbyggere i kommunen vil høyst sannsynlig kunne «høste fruktene» av et slikt tiltak som vektlegger både det praktiske og sosiale ved å være medlem av en lokal andelsgård og en aktiv frivillig forening.

Juryens begrunnelse:
Vinneren av årerts idekonkurransetar pulsen på samtiden og tenker fremover. Det handler om en enkel måte å mobilisere de store ressursene i sivilsamfunnet på. Det handler om å koble mennesker sammen gjennom felles ferdigheter, ressurser og aktiviteter på et likeverdig plan. Det handlingsrommet å tenke utenfor boksen om språkopplæringen. Det handler om å koble undervisning og frivillighet sammen på en ny arena. Det handler om ressursmobilisering og naturlig ressurser (bokstavelig talt). Dere forstår da kanskje at det handler om ideen «man høster som man sår». Vinneren er altså Bamble kommune!!

Bamble kommune gratulerer VIVA med prisen.

Sist oppdatert: 05. mars 2018