Planlegging av ny E18

Informasjonsmøte om arbeidet og planleggingen av ny E18

Ny E 18Arbeidet med planlegging av ny E18 fra Dørdal til Grimstad er godt i gang. Siden før sommeren har rådgivergruppen Asplan Viak og Rambøll arbeidet med å avgrense planområdet for hvor den framtidige E18 Dørdal-Grimstad skal komme.

I forbindelse med høring av planprogram og silingsrapport for Kommunedelplan E18 Dørdal til Grimstad, skal rådgivergruppen sammen med Nye Veier avholde informasjonsmøter i alle berørte kommuner. Informasjonsmøtene holdes for å blant annet informere om hvor planområdet ligger og hvorfor planområdet ligger som det gjør. I tillegg til høring av planprogram og silingsrapport, er det også varslet oppstart for kommunedelplan Vegårshei og ny fv. 416 til Risør. Se nede i mailen for informasjon om når vi kommer til din kommune.

Fra kl. 17:00-18:00 blir det gitt informasjon om prosjektet. Fra kl. 18:00-19:00 blir det anledning til å stille spørsmål fra salen. Informasjonsmøtet krever ingen påmelding.

I etterkant av informasjonsmøtet vil vi avholde det vi kaller dialogmøte. Dialogmøtene holdes i tidsrommet kl. 19:30 – 21:00. Her kan du/dere som forening/interessent melde deltakelse.

Frist for påmelding til dialogmøte er søndag 11. november. Meld deltakelse på dialogmøte ved å sende mail til simon.ludvigsen@ramboll.no.  
Husk navn på påmeldte, samt forening (hvem du/dere representerer).

På dialogmøtet blir det anledning til å prate med en av våre rådgivere og Nye Veier, stille spørsmål og belyse deres interesser i saken ytterligere. Du eller dere vil få tildelt en tidsramme på ca. 20 – 40 minutter (avhengig av hvor mange dere er). Dersom interessen er stor må vi avholde dialog i flere omganger. Du vil få informasjon om nøyaktig tidspunkt etter påmelding.

Dag/dato: Torsdag 22. november 2018 fra kl. 17.00
Sted: Rønholthallen, Bamble kommune

Sist oppdatert: 21. desember 2018