31. juli – 10 år siden Full City aksjonen

Den 30. juli 2009 var bulkskipet MV Full City på vei fra Skagen i Danmark til Norge med ca. 1100 tonn med tungolje (bunkersolje) samt noe diesel.

Bilde av Full City - Foto IUADa skipet ankom Telemarkskysten samme dag var det i ballast, og skipet skulle laste kunstgjødsel på Herøya i Porsgrunn. Grenlandsområdet er en av Norges travleste havner, og bakgrunnen for den høye graden av maritim sjøtransport er den store tettheten med industri i regionen. Full City ankret opp utenfor Såstein i Langesund i påvente av kaiplass. Såsteinflaket er en av flere ankringsplasser i området og ligger åpent mot Skagerrak. Det er dermed rimelig ubeskyttet mot vind. Det var denne natten meldt om kraftig vind med bølgehøyde på 4 til 6 meter. I løpet av kvelden og natten ble MV Full City eksponert for uværet og skipet lå ustabilt før det slet seg løs fra ankringsposisjon. Like før midnatt driftet det mot Såstein og grunnstøtte klokken 00.23 den 31. juli. Dårlig vær vanskeliggjorde både redningsaksjonen og den påfølgende miljøaksjonen i akuttfasen. Skadene på båten eskalerte utover natten og på morgenen lå Full City stabilt på grunn utenfor Såstein. Grunnstøtingen medførte omfattende utslipp av tungolje som gjorde stor miljøskade langs kystlinjen med blant annet påslag på verneområder og i fuglereservater. Hendelsen med Full City utløste en av Norgeshistorienes mest omfattende oljevernoperasjoner og pågikk i godt over et år. Et av de hardest rammede områdene var Krogshavn i Langesund. Dette er et svært populært rekreasjonssted og hvor Leonard Cohen bare få uker i forkant av grunnstøtingen hadde konsert for nærmere 14.000 publikummere.

Det ble tidlig erklært en statlig aksjon som er nivå 4. Oljevernaksjonen ble ledet av Kystverket med store ressurser. IUA-regioner i Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Kristiansand ble varslet og mobilisert. Aksjonen ble i tillegg støttet av Sivilforsvaret og Heimevernet. Det ble brukt tunge statlige ressurser som overvåkningsfly og helikopter, samt at de statlige hoved-depotene og tilhørende styrker i Horten og Kristiansand ble aktivert og benyttet. Det ble også benyttet Kystvaktfartøy og bistand med fartøy fra blant annet den svenske Kustbevakningen. Full City hadde totalt 1154 tonn olje hvorav 74 tonn ble tatt opp i strandoperasjon, 27 tonn ble tatt opp på sjøen, mens 860 tonn ble pumpet ut fra havaristen. Ca. 3000 tonn oljebefengt avfall ble levert til deponering. Oljeregnskapet viser da at 191 tonn olje ble værende igjen i miljøet. Omfattende områder ble forurenset fra Stavern i Vestfold til Lillesand i Aust Agder. Dette påvirket 37 vernede natur- og fugleområder. Over 2000 sjøfugl døde som følge av grunnstøtingen og geologiske verneområder ble eksponert for olje. Den 17. august 2009 ble Full City trukket av grunn for slep til kai nord for Langesund, og den 14. september 2009 startet slepet av Full City til Sverige. Den totale kostnaden for Full City havariet er estimert til hundretalls av millioner og er fortsatt i rettssystemet.

I etterkant av hendelsen ble det altså iverksatt en omfattende miljøaksjon ledet av Kystverket og IUA Telemark. Vi er svært glade for at vi nå etter 10 år kan se at naturen er ført tilbake til sitt opprinnelige, og at de natursårbare områdene er rene med et yrende dyreliv. Rekreasjonsområdene er for lengst tatt i bruk og det er høy aktivitet langs kyststripen vår.

Vask av svaberg - Full City - IUADet er også gledelig å fortelle at det er gjort omfattende grep de siste ti årene for å forbedre den regionale miljøberedskapen. Både planverk, kompetanse og materiell er betraktelig styrket. I 2017 ble Nord- Europas største olje- og kjemikalievern øvelse (SCOPE 2017) gjennomført nettopp i Langesund med tyvetalls deltagende nasjoner og støtte fra EU. Det er likevel ofte slik at denne type beredskap er hendelsesbasert og får mest fokus rett i etterkant av store aksjoner. IUA Telemark er opptatt av at vi skal opprettholde den gode miljøberedskapen som er bygget opp for regionen vår, og vi må også være forberedt på nye risikoendringer i fremtiden. Villede handlinger og klima- og naturbaserte hendelser ser vi gjennom mediebildet i større grad får mer oppmerksomhet og er mer fremtredende. Ser man historisk sett på statistikken i Norge så er man på «overtid» i forhold til hendelser som medfører store miljøaksjoner knyttet til akutt forurensing. Dette kan sannsynligvis også skje igjen her i Telemark.

Det er 10 år siden hendelsen med Full City og IUA Telemark vil først og frem takke alle involverte og aktører som bidro til at vårt nærmiljø ble ført tilbake til sin opprinnelige tilstand. Vi skal fortsette å bidra til å opprettholde en god miljøberedskap for befolkningen og vi må samtidig ikke glemme historien og at vårt samfunn nå endrer seg fortere en noengang!

IUA Telemark