Årets Bjørnis-ambassadør 2019

31.10.2019 ble det årlige Bjørnis seminaret avholdt i Trondheim.

Hvert år blir det utdelt en pris til en som har gjort en ekstra innsats i det brannforebyggende arbeidet med Bjørnis.

I år gikk prisen til Pål Årseth i Bamble brannvesen.
Vi gratulerer!
Brannbamsen Bjørnis er tidenes største satsing på brannforebyggende kommunikasjon med barn som hovedmålgruppe.
Prosjektet bygger på tanken om at brannvernopplæring for barn er en av grunnpilarene i brannforebyggende arbeid,
både fordi barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper og holdninger de har ned resten av liver, og fordi barna er
 gode brannvernambassadører overfor foreldre og besteforeldre.

Lær mer om Bjørnis

Sist oppdatert: 02. januar 2020