Bamble kommune har etablert ladestasjoner

Rådhuset har fått stasjoner og flere er ventet ellers i kommunen.

Bamble kommunes første etablering av offentlig ladestasjon er i henhold til anskaffelsesavtalen inngått i samarbeid mellom Porsgrunn, Skien, Bamble og Kragerø. Hver kommune har ansvar for å etablere ladestasjonene i samarbeid med Fortum. Bamble har igangsatt første stasjon ved Bamble rådhus og planlegger flere stasjoner ved nye Grasmyr ungdomsskole. Det er forventet 10-12 stolper (20-24 punkter) skal etableres på bamble kommunes offentlige parkeringplasser.

Fakta om ladestasjonene:

  • Effekt 7,2 KW
  • Pris 0,35 Nok pr min  (Standardsats ihht Fortum)
  • 7 ladeplasser
  • Mode 3 lading (sakte og hurtigere lading tilkoblet ladestasjon (opp til 7,2 kw)) med type 2 kontakt. (Standard Ladekontakt for ladestasjoner i Norge)
  • Ladestasjonen aktiveres med Fortums App, registret ladebrikke eller SMS.
  • Anlegg er satt i drift, men mangler skilting, brostein og litt asfaltering som er bestilt og snart på plass av kommunens anlegg-avdeling.


På bildet: Jan Aakre, Stig Olsen og Hallgeir Kjeldal.