Bambleskolen representert på PPT konferanse

Lærere fra Bamble fortalte om egen praksis til 70 PPT rådgivere.

PPT konferanseElisabeth Braathen, Stathelle barneskole, og Anders Gustafsen, Langesund barneskole, viste frem og fortalte om egen praksis som lærere i Bambleskolen. Bortimot 70 nysgjerrige PPT rådgivere fikk et innblikk i det som fremkommer som «the next practise» innen læreryrket.

PP – tjenestene i Telemark avsluttet et fireårig samarbeid for å heve intern kompetanse for å kunne bistå skoler og barnehager i arbeid med barn og elever med særskilte behov. Den avsluttende konferansen var lagt til Farris bad og tema for dagene var å utforske hvordan PP – tjenestene kan få til nettopp dette.

Forelesere på konferansen var forsker, professor II og doktor Øyvind Kvello fra NTNU, Seniorrådgiver Berit Moen ved Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, PH.d stipendiat Joachim Kolnes ved PPT Porsgrunn og Elisabeth og Anders, lærere fra Bambleskolen.

Elisabeth og Anders delte sitt verdisyn og engasjement for elevene og viste også konkret hvordan de ivaretar alle elever i en mangfoldig skole. Deltakerne fikk et innblikk i hvordan en lærer kan tilrettelegge for elevene i skolen og heie dem videre med mestring, engasjement og systematisk arbeid. Vi fikk høre uttrykk som «du må være en ninja i klasserommet» og «jeg bare digger målene i læreplanen» og hele salen fikk kjenne på en yrkesstolthet og profesjonalitet som lover godt for elevene i Bamble.

Resten av dagen ble Elisabeth og Anders kontaktet av mange fra ulike PP – tjenester som ville vite mer om deres praksis og som også ville rose dem for et flott fremlegg.