Barnehagene i Bamble deltar i pilotprosjekt

Barnehagene i Bamble har inngått et samarbeid med Telemark Fylkeskommune og deltar i Pilot for i Liv og røre.

Liv og rørePilot Liv og røre støttes av Norges Sjømatråd. Programmet har som mål å bedre levekår blant barn og unge i Bamble gjennom økt fysisk aktivitet, sunne og inkluderende måltider og bedret psykososialt miljø. Piloten bygger på ny rammeplan for barnehager, nye nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, og anbefalinger om fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet.

Onsdag 24. april ble siste inspirasjonskurs "Praktisk Fiskesprell kurs med barn" gjennomført i Solstua Kulturbarnehage. Da har i alt 6 kommunale og 4 private barnehager i Bamble bidratt til å utvikle en kursmodul i pedagogisk matlaging sammen med barn. På kursdagen deltok også en representant fra Norges Sjømatråd. Målet videre er at erfaringene Bamble har gjort seg, skal spres videre nasjonalt.

På kursdagen fikk barna være med på samlingsstund hvor de ble kjent med ulike fiskeslag og ingredienser som det skulle lages mat av. De lekte ulike leker hvor de ble kjent med nye begreper og smaker, og ble presentert for dagens meny og arbeidsoppgaver.

Barna tok oppgaven som kokker høytidelig og arbeidet iherdig. De samarbeidet godt og praten gikk lystig om det de gjorde. Barna lyste av stolthet over hva de fikk til. Maten smakte nydelig og de fleste forsynte seg flere ganger.

Menyen som barna lagde var:

  • Barnehagens egne fiskepinner panert i cornflakes
  • Sprellende potetmos og knaskegrønnsaker
  • Wraps med tacolaks

Barnehagene erfarer en større måltidsglede når barn deltar i matlagingen. Det bidrar til at barna tørr å smake nye smaker og de spiser mer. Samtidig blir matlagingen en pedagogisk arena hvor barna lærer og utvikler nye ferdigheter.

Barnehagene vil fortsette satsingen og skal jobbe videre i nettverk på tvers av barnehagene.

Vi ønsker at barnehagene i Bamble skal bidra til en helsefremmende hverdag for alle barn.