Bruk din stemmerett

Valglokaler Bamble kommune holder åpent mandag 9.september kl.10.00-20.00


Bamble valgstyre vedtok i møtet 28.02.2019 følgende åpningstider i stemmelokalene:
 
Søndag 8. september kl. 16.00-20.00
Mandag 9. september kl. 10.00-20.00
 
Det gjøres ingen endringer i kretsinndelingen. Stemmekretsene blir som før:
Herre, Rugtvedt, Stathelle, Langesund og Rønholt.
 
I Bamble kommune har vi innført elektronisk manntall. Dette gjør at du som velger kan stemme i den kretsen du selv ønsker, du er ikke lenger bundet til en bestemt krets.
 
I Bamble kommune er det mulig å avgi stemme på disse stedene:
 
Langesund ungdomsskole
Stathelle servicesenter
Herre skole
Rugtvedt skole
Rønholt skole
 
Bruk din stemmerett i dag.
 
 

Sist oppdatert: 02. januar 2020