Evakuerte og pårørendesenter er opprettet

Et evakuerte og pårørendesenter er opprettet på Bamble helsehus med tanke på hendelsen på Krogshavn omsorgssenter. Uttalelse fra ordfører foreligger.

Kriseledelsen i Bamble kommune er samlet og har opprettet et EPS (evakuerte og pårørendesenter) på Bamble helsehus.

Sist oppdatert: 02. januar 2020