Familiekurs høsten 2019

Vil du hjelpe Bamble kommune med å utvikle et familiekurs som skal inspirere til en aktiv hverdag?

Bamble kommune vil høsten 2019 gjennomføre et kurs for familier med barn i skolealder som ønsker/har behov for å etablere gode aktivitet- og matvaner.

Familiekurs høsten 2019

Sist oppdatert: 02. januar 2020