Formannskapets innstilling til budsjett og handlingsprogram på høring

Formannskapet vedtok 28. november 2019 sin innstilling til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020–2023. I tråd med gjeldende bestemmelse i kommuneloven § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 legges innstillingen ut til alminnelig ettersyn før kommunestyrets behandling 12. desember 2019. Formålet med alminnelig ettersyn er å legge til rette for offentlig debatt, samt åpne for at alle interesserte får mulighet til å komme med innspill til budsjettet og dets innhold.

Formannskapets innstilling kan du lese ved å trykke her:

Formannskapets innstilling til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023

 

Kommunens budsjettbehandling er todelt og starter med behandlingen av rådmannens utfordringsnotat. Utfordringsnotatet trekker frem de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer, og tydeliggjør hvordan kommunen kan møte disse endringene. Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram bygger på føringene og utviklingstrekkene som presenteres i utfordringsnotatet, og det er her kommunens økonomiske ressurser prioriteres. Rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram kan du lese både i en digital versjon og en pdf-versjon:

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023 (web-versjon)

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023 (pdf)

Rådmannens utfordringsnotat 2020-2023

 

Formannskapets innstilling, og Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020–2023 er også tilgjengelig hos Servicetorget på Bamble rådhus, og Bamble bibliotek og litteraturhus på Stathelle.

Henvendelser vedrørende Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020–2023 kan rettes til Servicetorget på telefon 35 96 50 00 eller ved personlig oppmøte, og til postmottak@bamble.kommune.no.

Sist oppdatert: 02. januar 2020