Frisk Bris feirer 10 år

Frisk Bris feiret denne uken sitt 10 års jubileum på Halen gård.

Frisk Bris 10 årDenne uken feiret Frisk Bris sitt 10 års jubileum på Halen gård med prominente gjester, politikere, ansatte, brukere og andre. Frisk Bris ønsket å feire seg selv, men ønsket også å se fremover. Frisk Bris hadde et ønske om å reflektere over hvordan de i samarbeid med «gode krefter» kan hjelpe mennesker til å mestre utfordringer i livet og oppleve å bli inkludert i samfunnet.

På bildet fra venstre: Henning Weider (Leder Frisk Bris) og Birgit Sannes (kommunalsjef helse og omsorg).

For 10 år siden startet Bamble kommune i samarbeid med Sykehuset Telemark og NAV, et spennende prosjekt. Målet var å gi mennesker med sammensatte utfordringer bedre hjelp i egen kommune.
Prosjektet ble kalt for Frisk Bris og var et prøveprosjekt. I løpet av kort tid viste de gode resultater og fikk gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Etter to år vedtok kommunestyret å sette prosjektet i ordinær drift.

Frisk Bris har i alle de 10 årene vært i endring. De har vært et «laboratorium» for utprøving av tiltak og arbeidsformer for å hjelpe mennesker i ulike utfordringer i livet.

Frisk Bris søker etter det som fungerer og endrer det som ikke virker.

De grunnleggende verdiene og prinsippene ligger likevel fast.
Frisk Bris har tro på:

  • at mennesker har alle muligheter til å bli vinner i eget liv
  • at hjelpen må gis raskt når du trenger den
  • å gi individuell tilpasset hjelp
  • godt tverrfaglig samarbeid med god koordinering av oppfølging av hver deltaker
  • at skole og arbeidsliv er de viktigste arenaene for inkludering og å motvirke utenforskap

Bamble kommune gratulerer Frisk Bris med 10 flotte år.

Brosjyre